Wat is CO2 en waarom moeten we erop besparen?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot die hier grotendeels voor verantwoordelijk is. Maar wat betekent dat nu concreet voor de toekomst? Wat is CO2? En hoe zorgt dat gas voor de opwarming van onze planeet? We leggen het haarfijn uit en vertellen je ook hoe wij onze persoonlijke CO2-uitstoot kunnen verlagen.

Over broeikasgassen

CO2 of koolstofdioxide is een chemisch element dat je niet kunt zien. Het is ook een broeikasgas. Dat betekent dat het van nature in onze atmosfeer voorkomt. Andere natuurlijke broeikasgassen zijn:

 • Waterdamp of H2O, dat ontstaat door verdamping van water aan het aardoppervlak. Dit is het belangrijkste broeikasgas.
 • Methaan of CH4. Dit komt onder meer vrij bij het ontbinden van plantaardig materiaal, bv. bij composteren, maar is vooral gekend doordat het vrijkomt bij darmgisting bij herkauwers (de ‘koeienscheten’ dus).
 • Distikstofoxide, ook gekend als N2O of lachgas.
 • Ozon of O3, dat van nature aanwezig is in de stratosfeer en de aarde beschermt tegen schadelijke UV-stralen.

Wat doet CO2?

CO2 en die andere broeikasgassen houden onze aarde warm als een soort dekentje. Dat is een natuurlijk verschijnsel dat we ‘het broeikaseffect’ noemen. Door menselijke activiteit wordt dit effect fors versterkt. En laat daar nu net het probleem zitten, want het overgrote deel CO2 komt vrij als we fossiele brandstoffen volledig verbranden. Denk maar aan het verwarmen van je woning op aardgas of mazout, het rijden met de wagen, motor of scooter of het produceren van allerlei materialen. Ook de ontbossing helpt natuurlijk niet, want bomen zetten net CO2 om (zie verderop in het artikel).

CO2 is dus onmisbaar, maar te veel is schadelijk

Zonder CO2 zou het hier waanzinnig koud zijn, maar te veel CO2 heeft heel wat negatieve gevolgen. Sinds de industriële revolutie (zo’n 200 à 300 jaar geleden) is de CO2-concentratie met meer dan 45% gestegen: van 280 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes in 1750 naar 411 begin 2019. Het gevolg? Onze atmosfeer houdt meer warmte vast en de gemiddelde temperatuur op onze planeet blijft stijgen.

Wat is CO2 en waarom moeten we erop besparen?

Waarom moeten we op CO2 besparen?

Een warmere temperatuur? Dat klinkt in de eerste instantie niet onaangenaam, maar er zijn wel degelijk een aantal gevolgen van de klimaatverandering waar je minder blij van wordt:

 • we krijgen extremere weerfenomenen, zoals zware stormen en overvloedige neerslag,
 • onze woningen zullen nood hebben aan verkoeling, wat betekent dat de vraag naar elektriciteit verder zal stijgen,
 • gletsjers smelten en de zeespiegel stijgt, waardoor bepaalde (woon)gebieden aan de kust onder water komen te staan,
 • het aantal overstromingen in laaggelegen gebieden neemt toe,
 • koraal sterft af,
 • het aantal bosbranden neemt toe,
 • woestijnen worden groter,
 • de landbouwproductie wordt moeilijker in grote delen van de wereld,
 • minder water of voedsel heeft op termijn ook een effect op mens en dier: het bedreigt de volksgezondheid én versnelt de verspreiding van ziektes,
 • bepaalde dierensoorten moeten zich naar andere gebieden verplaatsen of sterven uit.

Hoe kunnen we het CO2-probleem samen aanpakken?

Minder CO2 uitstoten. En dat kan op honderd verschillende manieren. In eerste instantie is het zaak om bewust met energie om te gaan. Onder andere door onze woningen goed te isoleren, energiezuinige verwarmingsketels te installeren, geen energie te verspillen en inzicht te krijgen in ons eigen verbruik. Maar ook afval recycleren, met energiezuinige wagens rijden en lokale producten kopen.

Alle beetjes helpen: zelfs minder vlees eten, het openbaar vervoer vaker gebruiken, met de fiets naar de bakker gaan in plaats van met de wagen, … Eigenlijk gaat het over consuminderen in het algemeen. Nog meer concrete tips? In dit artikel ontdek je hoe je je persoonlijke voetafdruk stap voor stap kunt verkleinen. En als we dit allemaal samen doen, kunnen we echt vooruit!

Bomen spelen een belangrijke rol

We kunnen onze CO2-uitstoot dus op een heel aantal manieren terugschroeven, maar ook bomen kunnen helpen. Want zij halen CO2 uit de lucht en vormen die (via fotosynthese) om tot zuurstof. Wist je dat één boom jaarlijks gemiddeld 22 kg CO2 kan opnemen? Bomen zijn dus een krachtig wapen om onze planeet te redden. Naast de kwaliteit van de lucht bevorderen ze bovendien ook de kwaliteit van het water, voedsel en het ecosysteem.

Ook Luminus plant mee

Bij Luminus bundelen we al enkele jaren de krachten met het Jane Goodal Institute. Vorig jaar hebben we samen met collega’s en klanten 12.000 bomen geplant op 3 verschillende locaties in België. En de toekomstplannen zijn nóg groter. Samen met het JGI planten we de komende drie jaar meer dan 3.600.000 bomen in België en Afrika. Die hebben het potentieel om jaarlijks meer dan 79.000 ton CO2 op te nemen.

Samen spaarzaam, samen vooruit! Wil je weten of je al goed bezig bent? Doe de profieltest! Je ontdekt meteen waar je al staat en welke acties je nog kunt ondernemen aan de hand van een persoonlijk stappenplan.

Luminus gebruikt cookies voor een betere klantenervaring en een gemakkelijker gebruik van deze site. Door op de knop hiernaast te klikken of door verder te surfen gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie hierover (welke cookies, doeleinden en beheer van cookies), klik hier.